конспект лекций, вопросы к экзамену

Міфологічні засади філософії. Сутність та характерні риси основних етапів становлення та розвитку світової філософії.

Перша спроба людини пояснити походження  й устрій світу причини стихійних явищ країни містять у собі спроби спроби пояснити відповісти про початок, походження світу, про виникнення найбільш важливих явищ природи, про світові гармонії. Формування світу розуміється в міфології як його твір чи поступовий розвиток з первісного стану, як впорядкування перетворення з хаосу на космос, через походження демонічних сил. Крім того багато уваги приділялося походженням,  народженню, смерті людини. Міфологічне уявлення в рамках тієї історичної епохи було основним способом розуміння світу. З згасанням первісних форм суспільного життя міф як особливий щабель розвитку суспільної свідомості вичерпав себе зійшов з історичної сцени. Але не вичерпав відомостей про особливе питання про походження світу, людини, культурних навичок, соціального устрою, таємницю народження і смерті – саме це філософія успадкувала від міфології.

Антична філософія внесла винятковий внесок у розвиток світової цивілізації. У всі часи, аж до сьогоднішніх днів, наука, культура, філософі повертаються до античної філософії як до свого джерела і колиски. Термін філософія виникає теж тут. Філософія це не просто пошук істини, а й спосіб життя притаманній вільній людині. Ідеї античної ф-ї: проблема початку всіх речей, буття, проблема людини, її знання, її відношення з іншими людьми, проблема волі і свободи людини, проблема відносини людини і Бога.

Середньовічна філософія головною особливістю є зв’язок з віруваннями християнства. Філ-я розвивається з урахуванням основних релігійних догм. Переважна більшість філософів були представниками духовенства.. Основні етапи – патристика ( 1- 6ст. – проблеми сутності Бога, відношення віри і  розуму, свобода волі людини) і схоластика (осягнення сутності християнського вчення не тільки вірою, але й на раціональній основі)

Філософія Ренесансу (Відродження) – відновлення інтересу до античної філ.-ї і культури. Ідеалом стає не релігійне, а світське знання. Виникла нова система цінностей, де на першому місці стоїть людина і природа, а потім релігії з її проблемами.

Філософія Нового часу – природничі науки відокремлються від філософії. В центрі уваги – теорія пізнання. Наука висувалася в ранг найголовнішого знання людства.

Новітня, сучасна філософія Ідеї: вивчення життя окремої людини, ідея руху від вільної і розумної до жорсткої, детермінованої політикою, економікою, ідея про те що свідомість і розум окремої людини і суспільні свідомість є незалежними.

05.11.2014; 21:34
просмотров: 1685