конспект лекций, вопросы к экзамену

Шляхи керування увагою учнів

При організації навчально-виховного процесу в школі необхідно враховувати особливості всіх видів уваги. Важливу роль в навчальному процесі відіграє мимовільна увага. Дуже велика роль увазі приділяється в початкових класах, так як в молодших школярів слабо розвинена здатність до зосередження. В шкільній практиці, спираючись на мимовільну увагу, виховують довільну. Важливою умовою формування уваги школярів є правильна і чітка організація всього навчального процесу. Зосередженню уваги сприяє голос вимови, живе, динамічне і разом з тим логічно побудоване питання викладу, а поті проявляється важливою вимогою забезпечення уваги школярів на уроці.

Увага присутніх на уроці виявляється по побудові питання, а також вивченню питання так, як подасть вчитель.

Велике значення для вияву у школярів уваги має цілеспрямоване використання нагляду (картин, муляжів, таблиць, схем), демонстрація і самостійне проведення дослідів, застосування технічних засобів навчання. Тому для підтримки уваги і виховання велике значення має організація уроку, чіткий початок уроку, нарахування обов’язкових умов для праці, слід виділити темп проведення уроку. Важливу роль в організації уваги учнів відіграє послідовна, систематична вимогливість вчителя. Радянський психолог Гальперін і інші вважають і розуміють увагу як особливу психологічну дію контролю.

12.05.2015; 05:00
просмотров: 2621