конспект лекций, вопросы к экзамену

Класифікація видів відчуттів

Оскільки відчуття залежать від подразників та від рецепторів, то класифікацію відчуттів здійснюють за характеристиками діючого подразника і за місцем розташування відповідного рецептора. За характером відображення та за місцем розташування рецепторів виділяють 3 основні групи відчуттів:

  1. екстероцептивні відчуття – спостерігається відображення властивостей предметів і явищ оточуючого світу і рецептори знаходяться на поверхні тіла. До екстероцептивних відчуттів належать:
    • дистантні відчуття (зорові, слухові, нюхові) – відчуття, які виникають у відповідь на подразник у певній віддалі від нього;
    • контактні відчуття (смакові, дотикові) – це відчуття, які виникають при безпосередньому контакті з рецептором.
  2. інтероцептивні відчуття відображають внутрішні стани організму і рецептори містяться у внутрішніх органах та тканинах. Це органічні відчуття.
  3. пропріоцептивні відчуття відображають рухи та стан рівноваги тіла людини і їх рецептори містяться у м’яза та зв’язках. До них належать:
  • кінестетичні (кінестезичні) відчуття, які відображають рухи тіла;
  • статичні відчуття, які відображають стан рівноваги тіла.
12.05.2015; 20:00
просмотров: 980