конспект лекций, вопросы к экзамену

Законодавча влада та її функції. Делеговане законодавство.

Законодавча діяльність є визначальною в компетенції парламенту, що дає підставу називати цей напрямок діяльності держави законодавчою владою.

Легітимність парламенту безпосередньо випливає з суверенітету народу. При цьому законодавча влада відділена від інших підсистем влади, але взаємодіє з ними. Зміст законодавчої діяльності нормативно обмежена і гарантовано конституцією. Особливо значимо, що в парламенті партії ведуть боротьбу за державну владу. Звернемо увагу на те, що законодавча влада виявляється не тільки в здійсненні законодавчої функції. Для неї характерні і такі функції як представницька функція, пов'язана із забезпеченням партійного, територіального, корпоративного, етнічного представництва, що створює умови різним соціальним силам діяти через парламент; установча функція, яка полягає в утвердженні і призначенні різних осіб на державні посади, створення організаційних структур, спеціальних комісій і т. п.; контрольна функція, виражена в обговоренні основних напрямку урядової політики, бюджету та звіту про його виконання, парламентських запитів депутатів уряду або міністру, контрольної діяльності парламентських комісій або посадових осіб, що призначаються парламентом, нарешті, вираз довіри чи недовіри уряду.

Демократично обраний парламент, який здійснює свої функції - найважливіший інститут легітимації державної влади, форма забезпечення політичної гласності та відкритої політичної полеміки. Дійсно, законодавча функція парламенту є визначальною. Вона чітко фіксована стадіями законодавчого процесу. Використовується правило, відповідно до якого законопроект приймається до розгляду тільки тоді, коли він внесений особою або органом, що володіє правом законодавчої ініціативи. 11о суб'єктам цього права розрізняють:

  1. парламентську ініціативу _ (внесення законопроекту членами палат );
  2. У'народную ініціативу (внесення законопроекту групами виборців);
  3. правительственную'инициативу (внесення законопроекту міністрами від імені глави держави або уряду);
  4. спеціальну ініціативу (внесення законопроекту органами, спеціально зазначеними в конституції). Вносити до парламенту проект державного бюджету в усіх державах виключне право ( прерогатива ) уряду.

Розгляд законопроектів у парламенті називають читаннями. Першим читанням є прийняття до розгляду законопроекту і оголошення його найменування головою палати. Після цього законопроект направляється до постійної комісії на укладення. На друге читання особа або представник органу, який вніс законопроект робить доповідь, а потім зачитується висновок комісії. Після цього законопроект або повертається в ту ж комісію, або передається іншій комісії парламенту. Третє читання являє собою постатейне обговорення законопроекту в палаті парламенту. За звичайний законопроект має бути подана п] з < > стое більшість голосів присутніх депутатів, у той час як конституційний законопроект приймається, як правило, кваліфікованою більшістю. Після прийняття законопроекту однією палатою, він передається в іншу, де розглядається в тому ж порядку. При виникненні розбіжностей між палатами з приводу законопроекту використовуються різні форми подолання такого роду протистояння палат: від відхилення поправок в нижній палаті при повторному голосуванні, до створення на паритетних засадах змішаних комісій палат. Прийнятий парламентом законопроект, направляється на затвердження главі держави. Підписаний главою держави закон публікується в офіційному виданні. У разі відмови у підписанні законопроект вважається не прийнятим (право абсолютного вето) або повертається на повторний розгляд (право відкладального вето). Повторне прийняття законопроекту при праві відкладального вето зобов'язує главу держави підписати закон.

Законодавство сучасних держав виходить з того, що член парламенту повинен діяти незалежно від своїх виборців ( мати вільний мандат). Конституції багатьох держав прямо вказують на неприпустимість імперативних мандатів.

14.05.2015; 05:00
просмотров: 556