конспект лекций, вопросы к экзамену

Виконавча влада та її механізм. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

У сучасній державі посилення незалежності уряду від парламенту виражено в тому, що виконавча влада має можливість приймати важливі політичні рішення. Тому проблема функціонування виконавчої влади строго в межах, встановлених конституцією та чинним законодавством є однією з найважливіших. Ієрархічна побудова виконавчої влади з виділенням центральної, регіональної та місцевої влади забезпечує чіткість і швидкість виконання прийнятих в центрі рішень. Виходячи зі змісту і результатів діяльності виконавчої влади судять про ефективність чи неефективність державної влади в цілому. І дійсно, від роботи уряду і всієї системи виконавчої влади залежить стан економічної, політичної, соціальної та культурного життя суспільства, рівень життя індивіда.

Уряд має різні найменування: кабінет, кабінет міністрів, державна рада, федеральний рада тощо Розрізняються однопартійні уряду, де одна політична партія має більшість, і коаліційні уряди, де жодна політична партія не має більшості. Главою уряду може бути прем'єр - міністр, голова ради міністрів, федеральний канцлер., Президент і т. п.

Виділяють парламентський принцип утворення уряду (виходячи з розстановки сил у парламенті) і позапарламентський принцип, коли глава держави самостійно підбирає, призначає і звільняє членів кабінету.

Інститут парламентської відповідальності уряду означає не судову, а політичну відповідальність. Міністри несуть колективну, тобто солідарну відповідальність за політику і рішення уряду, і індивідуальну відповідальність за справи свого міністерства. Іноді негативне голосування парламенту за урядовим пропозицією прирівнюється до ^ висловленню недовіри. Частіше ж відмова у довірі повинен супроводжуватися прийняттям мотивованого рішення. Резолюція недовіри вноситься парламентаріями і зазвичай повинна бути підписана групою депутатів. Між внесенням резолюції і постановкою її на голосування передбачається значний проміжок часу. Для прийняття резолюції недовіри потрібна абсолютна більшість голосів.

Крім глави уряду до складу уряду входять міністри, державні міністри, міністри без портфеля, статс -секретарі, молодші міністри і парламентські секретарі. У більшості держав жорстко фіксована структура і чисельний склад уряду відсутній, оскільки ці компоненти визначаються при створенні нового уряду або його реорганізації. Тим часом відзначається загальна тенденція скорочення кількості міністерств, яких в різних державах від десяти до понад тридцять. Вважається, що для здійснення своїх функцій сучасного державі необхідні наступні міністерства

  1. міністерства, що стоять на варті правопорядку та державного ладу;
  2. міністерства, які відають зовнішніми зносинами
  3. військові міністерства;
  4. міністерства економічного профілю;
  5. "соціальні" міністерства;
  6. міністерства освіти і науки.

Діяльність виконавчої влади не повинна означати політизацію державних службовців. Правилом є політична нейтральність управлінського апарату як щодо партії, що біля влади, так і щодо опозиції. Нейтральність забезпечується системою гарантій, які є вже традиційними: конкурсний набір службовців, визначення статусу службовців в законі, наявність дисциплінарних гарантій і т. п. У той же час на вищих административныхдолжностях відбувається поєднання політики та управління. Це з'єднання політичних і управлінських функцій допускається щодо співробітників кабінету міністрів.

14.05.2015; 08:00
просмотров: 668