конспект лекций, вопросы к экзамену

Держава в політичній системі суспільства. Держава і групи тиску (лобі).

Політична система являє собою складне утворення, що забезпечує існування суспільства як єдиного організму, централізовано керованого політичною владою, особливу сферу, в якій суб'єкти політики реалізують свої загальні та групові інтереси за допомогою здійснення влади чи боротьби за її завоювання та використання.

Структурні елементи політичні елементи системи суспільства:

  1. Суб'єктний - держава, політичні партії, політичні рухи, групи політіческого.давленія + неполітичні об'єднання: профспілки, жіночі рухи і т.д.
  2. Нормативний ( регулятивний ) - сукупність норм і принципів, що регулюють відносини між суб'єктами
  3. Ідеологічний - політична ідеологія, політ.сознаніе, політ культура
  4. функціональний - політичні відносини, політ.процесс, політ.режім., Що визначають зв'язку участі суб'єктів у формуванні та функціонуванні політ.власти ( включаючи армію, церква, опозицію, лобі)
  5. Комунікативний - зв'язки між усіма елементами політ.сіст.общества між політ.партий, суспільством, д-вою і т.д.

Держава входить до політ.сист. суспільства як її цілісний політ.інстітут, інститут управління, який проводить загальнонаціональні перетворення. Програми таких перетворень пропонують конкуруючі партії. Держава служить головним засобом досягнення цілей, що стоять перед суспільством, містить в собі різноманіття політ.інтересов, надає стійкість Політ.система допомогою впорядкування її діяльності. Стійкість Політ.система визначається тривалістю її функціонування, а ефективність - легітимністю політ.власти.

У зарубіжних джерелах лобістська діяльність розуміється як процес легітимного впливу на чітко визначені законом органи влади, а також на їх посадових осіб з боку зареєстрованих (у встановленому законом порядку ) осіб з метою закріплення власних інтересів або інтересів третіх осіб (замовників) в прийнятих нормативно- правових актах.

Специфіка української лобістської діяльності полягає в тому, що вона здійснюється неправовим, вузькогруповим і латентним способом, і часто в невластивих для легітимного лобіювання органах гос.влади - судах. На сьогоднішній день лобіювання не має чіткої структури, і здійснюється в основному навколо питань, пов'язаних з перерозподілом економ.ресурсов, власності та сфер впливу. З ним асоціюються такі незаконні засоби впливу як хабарництво, клієнтелізм, «брудний» претекціонізм і т.д.

Держава - це універсальна політична організація суспільства, що володіє суверенітетом і здійснює управління суспільством на основі права за допомогою соціального механізму.Держава не тільки результат розвитку суспільства, а й чинник формування політичної с-ми суспільства.

Політична с-ма суспільства - це упорядкована на основі права система всіх політичних явищ, які функціонують, і взаємодіють ( або протидіють ) у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі : це механізм організації та функціонування політичної влади. До складу політичної с-ми товариства входять також такі недержавні громадські об'єднання як партії.

Політичні партії - це добровільні об'єднання людей, що виражають волю певних соціальних груп, які прагнуть домогтися або утримати державну владу, впливають на політику гос- ва відповідно до програмою і статутом своєї діяльності.

 В Україні членами політичної партії можуть бути лише її громадяни. Реєстрація політичної партії провадиться Міністерством Юстиції України.Політичні партії можуть Допомагати вирішувати гос-ву вирішувати завдання економічного, соціального, культурного будівництва шляхом прийняття спільних політичних рішень із державними органами.Бути з низки питань суб'єктами правотворчої діяльності гос-ва (наприклад укладення колективного договору )Вносити пропозиції до органів державної влади (наприклад ініціативні законопроекти через народних депутатів до Верховної Ради ) і т.д.Політичні партії не можуть: Втручатися в діяльність одне одного. Втручатися в діяльність гос-них організацій і посадових осіб. Мати воєнізовані формування. Підміняти діяльність комерційних організацій, ставити перед собою мету отримання прибутку або створюватися з цією метою.

Забороняються: Громадські організації та партії, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності го -ва, підрив її безпеки, незаконне захоплення держ. влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, і його здоров'я.

14.05.2015; 17:00
просмотров: 936