конспект лекций, вопросы к экзамену

Елітарний характер держави. Специфіка формування юридичної еліти в Україні. Юридична освіта та юридична еліта.

Сучасна держава забезпечує правління народу, в той же час демократична організація влади є справою еліт. Як відзначають фахівці з теорії еліт, іронія демокра тії полягає в тому, що еліти повинні мудро правити, щоб прав ління народу вижило. Теза - еліти, а не маси правлять спільнотою  , - все ширше підтверджується практикою державної діяльності. Часто виявляється, що демократичні інститути - вибори і партії - має лише символічну цінність. Система зв'язку, що діє між елітами і масами, будується, як правило, зверху вниз.

Спільні риси еліти виражені в таких характеристиках:

  1. більш-менш згуртована група, що володіє особливими духовними і соціально-політичними якостями,
  2. усвідомлює себе як привілейовану і домінуючу верству, і сприймається такою більшістю суспільства;
  3. при зміні суспільних форм і типів панування зберігає певні відносини влади і форми її прояву,хоча  зміни стосуються тільки персоналій.

Пануюча еліта утворюється в умовах демократії шляхом інтеграції окремих еліт, серед яких політична еліта, економічна, бюрократична, військова, а також комунікативна еліта. Для економічної і бюрократичної (у тому числі військової) еліт є типовим здійснення влади по закритих каналах. Для політичної та комунікативної - по відкритих каналах. Це визначає висунення останніх  двох еліт на очі громадськості. Глава держави ( монарх або президент) займає центральне місце у взаємодії еліт. Як символ національної єдності глава держави пов'язується населенням з надіями на краще життя, захист безпеки країни, забезпечення прав громадян. Популярність глави держави часто визначається його взаємодією з різними елітами, його здатністю тонко відчувати інтереси правлячої еліти. Глава держави, законодавці та суди можуть лише в найзагальніших рисах обмежити владу бюрократичної еліти. Бюрократична еліта контролює  інформацію і техніку, вони незмінно перебувають на своїх постах більше, ніж  їхні політичні керівники.

Законодавча еліта, в силу самого порядку обрання, формується з місцевих еліт і тим самим привносить регіональний вплив на процес прийняття державних рішень. Законодаство є частиною місцевих елітарних структур, і їхні ряди поповнюються, в основному, за рахунок місцевих, а не загальнонаціональних еліт. Професійно основний склад законодавців включає осіб вільних професій і бізнесменів. Найелітарнішим державним інститутом є суд. Судова еліта, що діє на різних рівнях, є незмінювана, професійно дуже  обмеженою, для проникнення представників інших професій, і не без підстав претендує на прийняття остаточних рішень. При цьому всі еліти в підході до основних цінностей соціальної системи та її збереженню едині. Проникнення під панує еліту - шлях повільний і тривалий, що забезпечує збереження стабільності і попередження радикальних змін. Формами селекції правлячої еліти є : делегування, покликання (призначення ), самовдосконалення і протекція. Представники пануючої еліти, при здійсненні відбору претендентів на входження в еліту, керуються наступними мотивами:

  1. традиційними, тобто прагненням висувати осіб свого кола і тим самим сприяти однорідності і згуртованості  еліти;
  2. емоційними - симпатіями чи антипатіями до тієї  чи іншої особи або групі осіб;
14.05.2015; 17:00
просмотров: 1697