конспект лекций, вопросы к экзамену

Етика і естетика держави. Образ держави та іміджева політика.

Інститути сучасної держави і її діяльність повинні відповідати етичним критеріям. Існує потреба в глибокому осмисленні моральних підстав держави, її  моральних цілей, засобів і способів здійснення державної влади . На це націлена політична етика, яка задається питаннями моральності інститутів держави, законів, а також моральних якостей посадових осіб. Показово, що політична етика - це одночасно етика інститутів і етика чеснот. Інститути в моральному сенсі забезпечують людську поведінку зовні, а чесноти стабілізують цю поведінку зсередини. Зазначимо появу специфічної етики державної служби, а також спроби дати моральну оцінку інститутам влади як центральним ( парламенту, президенту, уряду ), так і місцевим.

Інститути держави полегшують людям моральну поведінку і певною мірою здатні виправити моральні відхилення в поведінці людей. Найкращими вважаються ті інститути держави., які не передбачають якоїсь особливої ​​моральності громадян, але дозволяють досягати своїх цілей, користуватися правами, сприяти загальному благу.
Однак ці інститути не здатні замінити моральність індивіда . Більш того, чесноти, якими володіють політичні діячі та громадяни є передумовою етики держави. Чесноти - високоморальна поведінка, що стала звичкою . Класичні уявлення про основні чесноти пов'язані з чотирма ( кардинальні чесноти ) : мудрість, справедливість, мужність і поміркованість . У сучасній державі, громадянин повинен володіти моральними задатками, які давали б можливість, як цьому громадянину, так і всім учасникам відносин досягати своїх цілей, використовуючи існуючі інститути держави.

Проблема естетики влади і держави, стала розглядатися  переважно у зв'язку з недемократичним ( тоталітарними ) державами. Саме для цих держав характерні претензії до насильницької гармонізації всіх областей життя, прагнення створити красиву видимість, естетизувати політику, здійснити театралізацію соціальної дійсності. Фактично в тоталітарній д-ві все оповито покровом естетики влади.

Сучасна д-ва, забезпечуючи плюралістичну демократію, не втручатися в культурне життя суспільства . Однак це не означає, що в умовах демократичного ладу питання забезпечення естетики влади і д-ви не є істотними . Досить очевидна роль д -х символів (президент, герб, гімн, прапор ), ритуалів (порядок прийняття законів, укладення договорів, проведення референдумів ), формування д-ї міфології ( способу життя, національних якостей). Особливо виділити міф як універсальний спосіб людського світоіснування з широкими можливостями його використання для критичного сприйняття світу. (напр. соціальні  ілюзії, свідомо поширювані в суспільстві для досягнення певних цілей)
Сучасна д-ва прагне бути естетичною у всіх різноманітних формах свого прояву на шляху досягнення гармонії з суспільством і індивідом, що безпосередньо пов'язано з діяльністю ЗМІ . Використовуючи документальні та художні форми, ЗМІ створюють іміджі політичним партіям, держ. діячам  , інститутам держвлади і т.д. Іміджі - цей свого роду ярлики, які поряд з особливостями, притаманними конкретним особам, інститутам, програмам включають штучно представлені характеристики . У сучасних д-вах відзначається тенденція зростання значення «політики театру», технології створення іміджів політичних діячів, найбільш бажаних інститутів д-ви, привабливих форм здійснення влади та інших образів. Багато в чому цілеспрямованою діяльністю ЗМІ створюється естетика сучасної держави.

15.05.2015; 05:00
просмотров: 1958