конспект лекций, вопросы к экзамену

Сучасні сусп-політ. обєднання та рухи, їхні найбільш важливі функції та типологію.

Сусп.-політ.обєднання та рухи – це добровільні обєднання громадян,які виникають згідно з видами діяльності,соц.активності й самодіял

ьності,для задоволення й захисту їхніх багатогранних інтересів і запитів,діють відповідно до завдань і цілей,закріплених у їхніх статутах. Вони покликані виконувати дві осн. задачі:

  1. вираження та реаліз.груп. інтересів,
  2. забезпечення участі членів спільноти в управлінні громадськими справами і самовряд. і у реалізації принципів народовладдя.

Причини виникнення: незадоволен. групових потреб і інтересів через діяльність інститут.держ влади та політ партій,наявність нерозвязних структурами влади і управл.економ. і соціокульт.проблем.Ідейно-політ. орієнтація рухів набагато ширша, аніж у політ.партій,цілі конкретніші. Дозволяє брати участь у русі людям з різними політ.поглядами,але підтр

им.конкретн.мету. У рухів відсутня єдина програма.Вони відрізн. непостійністю числом учасників. Не мають сильного центру,дисципліни. Сусп.політ рухи прагнуть впливати на владу,але самі не домагаються її.

Існує безліч типів рухів:

  • З точки зору ставлення до існ.ладу: консервативними,реформаторськими і революційними.
  • За ідеологією: ліберально-демокр, консервативні,соціалістичні.
  • За нац.ознакою: національно-визв, за самовизнач нації,культурно-нац. автономію та ін.
  • За демографічн.озн – молодіжні, студентські та ін.
  • За масштабами – міжнародні, регіональні, в країні.,штаті,республ.
  • По методам і способам дії: легальн, нелегальні,формальні,неформ,орієнт на мирні або насильницькі дії.

ФУНКЦІЇ: - Конденсують інтереси, настрої широких різнорідних шарів населення. – Висувають мети,способ їх досягнення. – Створюють велику політ.силу для виріш.конкр завдан. – Керують масовими виступами,орган ненасильн,іноді насильн виступи. Домігшись успіху у виріш.пост.завд політ рухи припиняють своє існув, але якщо завд занадто складні,їх виріш вимаг зусиль,доступу до важелів влади,політ рухи набувають ознак партії і перетвор в неї. У Росії існують такі рухи як ЛДПР(В.В. Жирік), «Яблуко» (Г.А.Явлінський). Діяльн.гром організ і рухів є реальним показником процесу становлення демократиз.політ.сист, громад.сусп,а також розв.самовряд.

04.10.2015; 05:00
просмотров: 405