конспект лекций, вопросы к экзамену

Поняття матерії, руху, простору і часу.

Матерія (з лат. «речовина») – це філософська категорія, поняття, означає об’єктивну реальність, яка існує незалежно від свідомості і може відображатися в ній.

Матерія – об’єктивна реальність. Вона представлена у 2 видах:

  1. речовина (в 4 станах: твердий, рідкий, газоподібний, плазма)
  2. поле (утворюється зв’язком взаємодіючих елементарних частинок)

Обєктивна реальність структурована на:

І макрорівень (атоми, електрони тощо)

ІІ макрорівень (все, що нас оточує)

ІІІ мегарівень (небесні тіла, галактики)

Об’єктивна реальність існує в русі. Рух – спосіб існування матеріальних речей, об’єктів.

Будь-яка зміна – це рух.

Зміни є 2 типів:

  • зміни в межах даного об’єкта;
  • зміни, які виходять за межі даного об’єкта.

Спокій – відносний, рух – абсолютний. Гегель говорив: «Нема нічого, щоб не змінювалось». Але рух має свої часові, просторові параметри.

В залежності від структурного рівня називають основні форми руху:

  1. механічна – переміщення
  2. фізична – зміна стану
  3. хімічна – на рівні молекул
  4. біотична – зміни в живих системах
  5. соціальна – зміни в соціальних системах

Зміни форми руху, зміни в матеріальних об’єктах мають свої форми. З рухом пов’язане поняття простору і часу.

Простір і час – внутрішні форми існування матеріальних об’єктів.

Кант говорив, що: «На рівні розсудку простір і час – це тільки категорії. Вони не існують, це лише апріорно дані категорії.

Простір – це протяжність, а час – це тривалість.

Кожен з об’єктів має свою тривалість.

Хімічний простір і хімічний час: тканина, розїдена кислотою – простір дії кислоти, тривалість дії реакції – час.

Біотичний – метелик живе 1 день – має свій час.

Соціальний – навчальний рік не триває 12 місяців.

27.10.2016; 05:00
просмотров: 526